Arxiu d'etiquetes: Play Store

Facturació al Play Store per aconseguir 20.000€ nets

Aquesta vegada, lligant amb l’article anterior on feia un anàlisi top-down dels ingressos, ara ho faré a l’inrevés bottom-up, donat un net objectiu anual calcularem els ingressos necessaris. Però aquest cop consideraré IRPF en comput anual i les despeses de Seguretat Social, Espai de treball i Amortitzacions. Crec que ara sí, una bona ajuda per a fer el pla financer.

Net: 20.000€

IRPF

Com ja sabreu l’IRPF és un impost progressiu i el tipus marginal dependrà dels ingressos totals que tingueu durant l’any. En aquest exemple suposo que no tenim cap més ingrés i no considero cap deducció, ni reducció a la que hem pugui acollir. Igualment l’IRPF varia d’una comunitat a una altra, aquest exemple es calcula amb el tipus de Catalunya. Busquem la quota liquidable de 20.000€ nets.

Mínim personal y familiar 5550€

Busquem la quota liquidable de 20.000€ – 5.550€ = 14450€

Taula IRPF 2016 Catalunya:

ESCALAS IRPF EN CATALUÑA PARA 2016: ESCALA GENERAL
Base liquidable: Desde euros Base liquidable: Hasta euros Tipo estatal Tipo Cataluña Tipo Total
0,00 12.450,00 9,50 12,00 21,50
12.450,01 17.707,20 12,00 12,00 24,00
17.707,21 20.200,00 12,00 14,00 26,00
20.200,01 33.007,20 15,00 14,00 29,00
33.007,21 35.200,00 15,00 18,50 33,50
35.200,01 53.407,20 18,50 18,50 37,00
53.407,21 60.000,00 18,50 21,50 40,00
60.000,01 120.000,20 22,50 21,50 44,00
120.000,21 175.000,20 22,50 23,50 46,00
175.000,21 En adelante 22,50 25,50 48,00

Podeu consultar taules d’altres comunitats a http://inviertoyahorro.com/productos/tarifa.html

En el nostre cas, estarem en el tram 3:

 • 1r tram 12.450*21,50% = 2676,75€ –> Net = 9773,25
 • 2n tram (17.707,20-12.450)*24,00% = 1261,68€ –> Net = 3995,47€
 • 3r tram (X-17.707,20)*26,00% = Y

Per resoldre la última equació sabem que el net = 14450€ – 9773,25€ – 3995,47€ = 681,28€ que ha de representar el 74,00%.

 • 3t tram (X-17.707,20)*74,00% = 681,28 € –> X = 18627,85€

La quota liquidable al IRPF ha de ser de 18627,85€+5.550€ = 24177,85€

Nota: No quadra amb el programa padre, hem pots dir on està l’error? Continuo ja que la diferència no és molta.

Despeses fiscalment deduïbles

Afegim les despeses mínimes que tindrem:

 • Seguretat Social Autònoms: 267,03€ * 12 mesos = 3204,36€
 • Lloc treball: 200€ * 12 mesos = 2400€
 • Amortització equips: 2000€ / 4 anys = 500€
 • Altres (Gamelab, fires, material d’oficina, …) 600€ Vosaltres mateixos

Afegim unes despeses de 3204,36€+2400€+500€+600€ = 6704,36€

La despesa en captació d’usuaris dependrà del LTV i CPI, que ja en parlaré en un altre article. Per fer una aproximació i no crec que em passi, dedicarem a captació la mateixa despesa que per a la resta = 24177,85€ + 6704,36€ = 30.885,21€

Ingressos després de comissions = 30.885,21€ +30.885,21€ = 61.770,42€

Comissió de vendes de Google 30%

Com ja sabeu la comissió de vendes de Google és del 30%, el que fa que nosaltres ens quedem amb el 70%:

 • 70% ——– 61.770,42€
 • 100% —— 88.243,45€

Si el vostre mercat no és la UE, heu de facturar 88.243,45€

IVA

En el cas de que les vendes siguin a la UE, s’ha d’afegir l’IVA a l’equació (Teniu la taula d’IVA a l’article anterior)

En el cas d’Espanya un 21%:

Si el vostre mercat és Espanya, heu de facturar 88.243,45€ * 1,21 = 106.774,58€

Evidentment facturareu tant a la UE com a fora de la UE, podem considerar llavors un % a cada lloc:

 • 40% UE 88.243,45€ *0.4* 1,21 = 42.709,83€
 • 60% fora UE 88.243,45€ * 0.6 = 52.946,07€
 • Total = 95.655,9€

“Si no podeu arribar facturar més de 100K € millor us busqueu una feina”
Àlex Chimeno

Espero us hagi sigut útil, si deixeu algun comentari intentaré respondre’l. I si veieu que vaig errat, m’ho feu saber, que dels errors és del que s’aprén.

I ara, si voleu fer una partideta al bingo, ja heu vist, que en fan falta moltes:

Lua Bingo

Benefici net de 100€ facturats al Play Store?

Considerant prèviament que som bootstrappers que acabem de començar, o sigui que som autònoms, hem de saber que estem obligats a pagar una serie d’impostos, comissions i despeses mínimes. La més evident és el 30% de comissió de Google per les vendes, però també hem de comptar els impostos com l’IVA (per a vendes a la UE) i l’IRPF. Considero despeses mínimes el cost de l’adquisició d’usuaris i no consideraré en aquest article altres despeses com la Seguretat Social (Rebut d’autònoms), lloguer de l’espai on treballeu, amortització de l’equip y altres despeses que evidentment s’han de considerar a l’hora de realitzar el pla financer. En cada cas s’ha d’ajustar però us podreu fer una idea de benefici que tindreu per cada venda.

Distingirem dos escenaris diferents: vendes a la UE particularment a Espanya i vendes fora de de la UE.

Vendes a la Unió Europea

 1. En aquest cas el primer que descomptarem dels 100€ és l’IVA, que varia segons l’estat, a dia d’avui:
 • Alemanya 19%
 • Àustria 20%
 • Bèlgica 21%
 • Bulgària 20%
 • Croàcia 25%
 • Dinamarca 25%
 • Eslovàquia 20%
 • Eslovènia 22%
 • Espanya 21%
 • Estònia 20%
 • Finlàndia 24%
 • França 20%
 • Grècia 23%
 • Hongria 27%
 • Irlanda 23%
 • Itàlia 22%
 • Letònia 21%
 • Lituània 21%
 • Luxemburg 17%
 • Malta 18%
 • Països Baixos 21%
 • Polònia 23%
 • Portugal 23%
 • Regne Unit 20%
 • República Txeca 21%
 • Romania 20%
 • Suècia 25%
 • Xipre 19%

Com a exemple, considerarem que les vendes són a Espanya:

100€
-21% IVA
82,64€

La recaptació i liquidació de l’IVA la fa Google.

2) Comissió de Google 30%

82,64€
-30% Google
57,85€

3) Despeses en captació d’usuaris (Màrqueting). Aquest punt depèn de la política particular de cadascú, en un altre article ja exposaré quin són els arguments per aquesta xifra donats el LTV i el CPI del joc, personalment el mínim que s’hi ha de dedicar per continuar fent girar la roda és el 50% del que ens queda.

57,85€
-50% Captació d’usuaris
28,92€

4) IRPF, durant l’exercici hem d’anar ingressant a compte el 20% sobre el benefici, però aquest impost és progressiu i dependrà del benefici anual el vostre tipus marginal. Com ja hem dit anteriorment no es consideren altres despeses que en aquest punt s’haurien de restar.

28,92€
-20% Ingrés a compte IRPF
23,14€

Benefici de les vendes al Google Store a la UE

De 100€ de vendes a Espanya obtenim uns ingressos nets de 23,14€ 

Vendes fora de la Unió Europea

 1. Les vendes fora de la UE no estan subjectes a IVA (Excepte països llistats al final de l’article), en aquest cas el primer que ens descomptarem és la comissió de Google.

100€
-30% Google
70€

2) Captació d’usuaris

70€
-50% Captació d’usuaris
35€

3) IRPF

35€
-20% Ingrés a compte IRPF
28€

Benefici de les vendes al Google Store fora UE

De 100€ de vendes fora de la UE obtenim uns ingressos nets de 28€ 

Com a simplificació, i crec que ja justificada, us deixo la meva guia resum:

“El benefici net serà 1/4 dels ingressos” Àlex Chimeno

Casos particulars on també hi ha impost sobre vendes:

 • Albània 20%
 • Corea del Sud 10%
 • Marroc 20%
 • Noruega 25%
 • Xina 17%
 • Japó

Aquest article només pretén deixar per escrit les meves notes, no representa la veritat absoluta i aconsello consultar un assessor per aclarir qualsevol tema fiscal.

I ara, si voleu fer una partideta al bingo, ja sabeu que cada descàrrega compta 😉

Lua Bingo