Arxiu d'etiquetes: irpf

Facturació al Play Store per aconseguir 20.000€ nets

Aquesta vegada, lligant amb l’article anterior on feia un anàlisi top-down dels ingressos, ara ho faré a l’inrevés bottom-up, donat un net objectiu anual calcularem els ingressos necessaris. Però aquest cop consideraré IRPF en comput anual i les despeses de Seguretat Social, Espai de treball i Amortitzacions. Crec que ara sí, una bona ajuda per a fer el pla financer.

Net: 20.000€

IRPF

Com ja sabreu l’IRPF és un impost progressiu i el tipus marginal dependrà dels ingressos totals que tingueu durant l’any. En aquest exemple suposo que no tenim cap més ingrés i no considero cap deducció, ni reducció a la que hem pugui acollir. Igualment l’IRPF varia d’una comunitat a una altra, aquest exemple es calcula amb el tipus de Catalunya. Busquem la quota liquidable de 20.000€ nets.

Mínim personal y familiar 5550€

Busquem la quota liquidable de 20.000€ – 5.550€ = 14450€

Taula IRPF 2016 Catalunya:

ESCALAS IRPF EN CATALUÑA PARA 2016: ESCALA GENERAL
Base liquidable: Desde euros Base liquidable: Hasta euros Tipo estatal Tipo Cataluña Tipo Total
0,00 12.450,00 9,50 12,00 21,50
12.450,01 17.707,20 12,00 12,00 24,00
17.707,21 20.200,00 12,00 14,00 26,00
20.200,01 33.007,20 15,00 14,00 29,00
33.007,21 35.200,00 15,00 18,50 33,50
35.200,01 53.407,20 18,50 18,50 37,00
53.407,21 60.000,00 18,50 21,50 40,00
60.000,01 120.000,20 22,50 21,50 44,00
120.000,21 175.000,20 22,50 23,50 46,00
175.000,21 En adelante 22,50 25,50 48,00

Podeu consultar taules d’altres comunitats a http://inviertoyahorro.com/productos/tarifa.html

En el nostre cas, estarem en el tram 3:

 • 1r tram 12.450*21,50% = 2676,75€ –> Net = 9773,25
 • 2n tram (17.707,20-12.450)*24,00% = 1261,68€ –> Net = 3995,47€
 • 3r tram (X-17.707,20)*26,00% = Y

Per resoldre la última equació sabem que el net = 14450€ – 9773,25€ – 3995,47€ = 681,28€ que ha de representar el 74,00%.

 • 3t tram (X-17.707,20)*74,00% = 681,28 € –> X = 18627,85€

La quota liquidable al IRPF ha de ser de 18627,85€+5.550€ = 24177,85€

Nota: No quadra amb el programa padre, hem pots dir on està l’error? Continuo ja que la diferència no és molta.

Despeses fiscalment deduïbles

Afegim les despeses mínimes que tindrem:

 • Seguretat Social Autònoms: 267,03€ * 12 mesos = 3204,36€
 • Lloc treball: 200€ * 12 mesos = 2400€
 • Amortització equips: 2000€ / 4 anys = 500€
 • Altres (Gamelab, fires, material d’oficina, …) 600€ Vosaltres mateixos

Afegim unes despeses de 3204,36€+2400€+500€+600€ = 6704,36€

La despesa en captació d’usuaris dependrà del LTV i CPI, que ja en parlaré en un altre article. Per fer una aproximació i no crec que em passi, dedicarem a captació la mateixa despesa que per a la resta = 24177,85€ + 6704,36€ = 30.885,21€

Ingressos després de comissions = 30.885,21€ +30.885,21€ = 61.770,42€

Comissió de vendes de Google 30%

Com ja sabeu la comissió de vendes de Google és del 30%, el que fa que nosaltres ens quedem amb el 70%:

 • 70% ——– 61.770,42€
 • 100% —— 88.243,45€

Si el vostre mercat no és la UE, heu de facturar 88.243,45€

IVA

En el cas de que les vendes siguin a la UE, s’ha d’afegir l’IVA a l’equació (Teniu la taula d’IVA a l’article anterior)

En el cas d’Espanya un 21%:

Si el vostre mercat és Espanya, heu de facturar 88.243,45€ * 1,21 = 106.774,58€

Evidentment facturareu tant a la UE com a fora de la UE, podem considerar llavors un % a cada lloc:

 • 40% UE 88.243,45€ *0.4* 1,21 = 42.709,83€
 • 60% fora UE 88.243,45€ * 0.6 = 52.946,07€
 • Total = 95.655,9€

“Si no podeu arribar facturar més de 100K € millor us busqueu una feina”
Àlex Chimeno

Espero us hagi sigut útil, si deixeu algun comentari intentaré respondre’l. I si veieu que vaig errat, m’ho feu saber, que dels errors és del que s’aprén.

I ara, si voleu fer una partideta al bingo, ja heu vist, que en fan falta moltes:

Lua Bingo